Vydáváme odborná potravinářská periodika

AGRAL s. r. o. je vydavatelství potravinářských periodik. Zasahuje svými tituly celou Českou republiku, řada odběratelů je i na Slovensku. Svoji činnost zahájilo v roce 1995, kdy navázalo na aktivitu pana MVDr. Josefa Radoše, který začal v roce 1992 vydávat list Řeznicko/uzenářské noviny. Pan doktor Radoš stál u začátku všech našich titulů a vydal v našem vydavatelství i řadu svých odborných a historicky laděných titulů řeznicko/uzenářského řemesla. 

AGRAL s. r. o. je přidruženým členem Potravinářské komory ČR, členem Českého svazu zpracovatelů masa a významným iniciátorem soutěže Dobrý potravinářský výrobek Česká chuťovka. Kolektiv členů vydavatelství a jednotliví redakční pracovníci jsou odborně fundovaní, vzdělaní buď novinářsky, anebo v potravinářských oborech, a to s praktickými zkušenostmi z výroby a oběhu potravin, ale zejména ve znalostech o osobnostech a vztazích v potravinářském průmyslu a obchodě. Ale i o dění potravinářské politiky, včetně politiky obecné, tedy naší, evropské i světové.

Dosavadní čtenářské reference a hodnocení úrovně našich titulů nám napovídají, že jsme na správné cestě. Chceme v té nastoupené i nadále pokračovat a naše čtenáře nejen nezklamat, ale hlavně poučit a také i pobavit.

Letos již 16. ročník!!!