Friday, January 22, 2021
  |  Login
Naše publikace » Potravinářská revue » Ceník inzerce
 


Ceník inzerce

Velikost a umístění Rozměry v mm
(šířka x výška)
Jednobarevné
provedení (Kč)
Plnobarevné
provedení (Kč)
Obálka časopisu - 1.strana 210 x 230 - 80 000,-
Obálka - 2. a 3. strana 210 x 297 - 70 000,-
Obálka časopisu - 4. strana 210 x 297 - 80 000,-
1/1 strana uvnitř časopisu 180 x 260 50 000,- 60 000,- **
1/2 strany uvnitř časopisu 180 x 128,
87,5 x 260
25 000,- 30 000,-
1/3 strany uvnitř časopisu 180 x 84 16 000,- 20 000,-
1/4 strany uvnitř časopisu 180 x 62,
87,5 x 128
13 000,- 16 000,-
1/8 strany uvnitř časopisu 87,5 x 62 8 000,- 10 000,-

                ** U inzerátu na spad příplatek 10 %


Ceny bez DPH

Zdarma:
Grafická úprava inzerátu