Friday, January 22, 2021
  |  Login
Naše publikace » Potravinářská revue » Informace o časopisu
 
 
 

AGRAL s. r. o. vydavatel potravinářských tiskových periodik, pro Vás vydává od roku 2004 odborný časopis zaměřený na problematiku potravinářského průmyslu a jemu nejbližších odborných činností. Na jedné straně je to problematika výživy lidí, kterou potravinářský průmysl v rozhodující míře funkčně zajišťuje, včetně problematiky jakosti potravin, surovinového krytí a úrovně technologických procesů ve výrobě potravin. Na straně druhé je to obchodní síť zajišťující funkci distributora potravin konečnému spotřebiteli. S těmito společenskými funkcemi pak přímo souvisí potravinářský výzkum, odborné školství a věda. Velmi důležitým pro celé odvětví potravinářského průmyslu a obchodu s potravinami je i výkonnost státní správy a volených orgánů, ale i odborně zaměřených nevládních organizací, a to včetně struktur evropského rozměru. Náplní časopisu jsou odborné články od předních odborníků z následujících oblastí:

Výživa
Potravinářská věda
Školství odborné potravinářské – učňovské, střední, vysokoškolské
Výzkum základní i aplikovaný
Poznatky z potravinářské praxe – technika, technologie, jakost, ekonomika, obchod
Marketing a obchodní sítě
Suroviny pro potravinářský průmysl, včetně aditiv a cílených zušlechťujících přípravků
Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl, technologické procesy
Obaly, balicí technika a technologie
Potravinářské novinky ze světa
Dozorové orgány jakosti potravin
Potravinářská legislativa

Cílem časopisu Potravinářská Revue je trvale nabízet renomovaným odborníkům z výše uvedených oblastí prostor pro publikaci jejich názorů a cenných odborných informací. Tím pak obohatit všechny pracovníky potravinářského průmyslu, potravinářského obchodu, ale i celé dodavatelské sféry a služeb do celého odvětví potravin o nové poznatky a informace. Přitom však nezapomínat i na čtenářskou frontu zástupců státní správy a volených orgánů, jejichž přehled může být přínosem pro celé odvětví.