Friday, January 22, 2021
  |  Login
 

 

 


AGRAL s. r. o. je vydavatelství potravinářských periodik pro Českou republiku. Svoji činnost zahájilo v roce 1995, kdy navázalo na aktivitu pana MVDr. Josefa Radoše, který začal v roce 1992 vydávat list Řeznicko/uzenářské noviny. Od data vzniku naší společnosti AGRAL s. r. o. pak je tento list Českého svazu zpracovatelů masa vydáván dosud.

V roce 2000 – po vzniku Potravinářské komory ČR – začalo naše vydavatelství AGRAL s. r. o. vydávat list Potravinářský zpravodaj. V roce 2004 na počest vstupu naší země do EU pak ještě plnobarevný časopis Potravinářská Revue, a to jako časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod ideově navazující na někdejší časopis Průmysl potravin, který vycházel jako oficiální potravinářský měsíčník v českém jazyce v poválečném období cca 40 let až do roku 1990.

Potravinářský zpravodaj a Potravinářská Revue mají 7 čísel za rok, přičemž vychází taktéž pravidelně letní Potravinářský zpravodaj Speciál.

Kolektiv členů vydavatelství a jednotliví redakční pracovníci jsou odborně fundovaní, převážně vzdělaní v potravinářských oborech a s praktickými zkušenostmi z výroby a oběhu potravin. Jejich cílem je neustále udržovat znalosti z potravinářského odvětví, a to jak v odborné rovině, tak i společenské a personální.

Naším cílem je především podávat aktuální informace o dění v potravinářském odvětví jak u nás, v EU, tak také ve světě, dále šířit nové pohledy na trendy výživy
a spotřeby potravin. Současně sledujeme a předáváme informace o zásadních ekonomických, majetkových a společenských změnách a událostech v potravinářském odvětví, včetně hospodářské politiky a chování státu vůči celému odvětví.

Dosavadní čtenářské reference a hodnocení úrovně našich titulů nám napovídají, že jsme na správné cestě. Chceme v té nastoupené i nadále pokračovat a naše čtenáře nezklamat.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
jednatel a ředitel
AGRAL s. r. o.

 

 

               

 

 

 

LETOS JIŽ 12. ROČNÍK!


Česká chuťovka
Dětská chuťovka

– soutěž o značku
   Dobrý tuzemský
   potravinářský výrobek


Uzávěrka soutěže:
17. září 2020

Hodnocení výrobků:
24–25. září 2020

 
Vyhlášení vítězů soutěže :
20. října 2020 v Senátu PČR