Potravinářská Revue

Potravinářská Revue se vydává od května 2004, a to na počest vstupu naší země do Evropské unie. Je koncipován jako časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod a toto je i jeho podtitul. Ideově navazuje na někdejší časopis Průmysl potravin, který vycházel jako oficiální potravinářský měsíčník v českém jazyce v poválečném období cca 40 let až do roku 1990. Je to plnobarevný časopis tištěný na křídovém papíře v lamino lepené vazbě. Vychází 7krát v roce.

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj se začal vydávat v roce 2000 – po vzniku Potravinářské komory ČR, a to jako oficiální titul Potravinářské komory České republiky od roku 2000 do roku 2007. Tento list se významně podílel na vědomí o dění v PK ČR a na posilování členské základny celé Komory, ale také na vážnosti u státní správy a Parlamentu České republiky. Od roku 2008 je to nezávislé periodikum s 8 vydáními za rok. Svoji prestiž si udržuje i nadále a patří k velmi oblíbeným titulům čteným v celém potravinářském průmyslu, převahou jejich dodavatelů, ale také potravinářským obchodem. Významnými čtenáři jsou vedoucí manažeři obchodních řetězců a nákupčí. Čestnými a pravidelnými odběrateli jsou odborné útvary ministerstev zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí, ale i další organizace spravující průmysl a obchod. Má novinovou formu formátu A3 a je plnobarevný. Vychází 8krát v roce, 4krát s přílohou Řeznicko/uzenářské noviny.

Řeznicko/uzenářské noviny

Řeznicko/uzenářské noviny vycházely jako samostatný titul a oficiální list Českého svazu zpracovatelů masa do roku 2010, od roku 2011 je to nezávislý list a je umisťován jako příloha Potravinářského zpravodaje. A to ve čtyřech číslech za rok.