Potravinářská Revue

Potravinářská Revue se vydává od května 2004, a to na počest vstupu naší země do Evropské unie. Je koncipován jako časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod a toto je i jeho podtitul. Ideově navazuje na někdejší časopis Průmysl potravin, který vycházel jako oficiální potravinářský měsíčník v českém jazyce v poválečném období cca 40 let až do roku 1990. Je to plnobarevný časopis tištěný na křídovém papíře v lamino lepené vazbě. Vychází 7krát v roce.

AGRAL s. r. o., vydavatel potravinářských tiskových periodik, pro Vás vydává od roku 2004 odborný časopis zaměřený na problematiku potravinářského průmyslu a jemu nejbližších odborných činností. Na jedné straně je to problematika výživy lidí, kterou potravinářský průmysl v rozhodující míře funkčně zajišťuje, včetně problematiky jakosti potravin, surovinového krytí a úrovně technologických procesů ve výrobě potravin. Na straně druhé je to obchodní síť zajišťující funkci distributora potravin konečnému spotřebiteli. S těmito společenskými funkcemi pak přímo souvisí potravinářský výzkum, odborné školství a věda. Velmi důležitým pro celé odvětví potravinářského průmyslu a obchodu s potravinami je i výkonnost státní správy a volených orgánů, ale i odborně zaměřených nevládních organizací, a to včetně struktur evropského rozměru. Náplní časopisu jsou odborné články od předních odborníků z následujících oblastí:

 • Výživa
 • Potravinářská věda
 • Školství odborné potravinářské – učňovské, střední, vysokoškolské
 • Výzkum základní i aplikovaný
 • Poznatky z potravinářské praxe – technika, technologie, jakost, ekonomika, obchod
 • Marketing a obchodní sítě
 • Suroviny pro potravinářský průmysl, včetně aditiv a cílených zušlechťujících přípravků
 • Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl, technologické procesy
 • Obaly, balicí technika a technologie
 • Potravinářské novinky ze světa
 • Dozorové orgány jakosti potravin
 • Potravinářská legislativa

Významnou součástí náplně časopisu jsou rozhovory, prezentace osobností ze světa potravin, jejich profily, ale také jejich články, také populárnější pohledy na dění doma i ve světě, které souvisejí s potravinářskou problematikou. A pak i návštěvy do zajímavých míst veřejného stravování, ale i cestopisy, včetně již několik let zveřejňovaných seriálů významných odborných autorů – putování za sýry (Kopáček), reportáží (Steinhauser), historických pivovarů (Vacl), pražské hospody (Jemelka). 

Časopis je mediálním partnerem řady významných potravinářských a společenských akcí:

 • Retail Summit
 • Světový den mléka
 • Víno roku
 • Dny chleba v Pardubicích
 • Konference řezníků a uzenářů Meating v Brně
 • Světový den chleba
 • spolu s listem Potravinářský zpravodaj je hlavním partnerem soutěže Dobrý potravinářský výrobek Česká chuťovka
 • je mediálním partnerem veletrhu SALIMA v Brně (každý druhý rok)

Termíny vydání na rok 2024

1/20242/20243/20244/20245/20246/20247/2024
13. 02. 202426. 03. 202407. 05. 202418. 06. 202420. 08. 202408. 10. 202426. 11. 2024

Uzávěrky čísel vždy 3 týdny před datem vydání

Ceník inzerce

Velikost a umístěníJednobarevné provedení (Kč)Plnobarevné provedení (Kč)
Obálka – 1. strana-80 000,-
Obálka – 2. a 3. strana-70 000,-
Obálka – 4. strana-80 000,-
1/1 strana uvnitř časopisu45 000,-60 000,-
1/2 strana uvnitř časopisu22 500,-30 000,-
1/3 strana uvnitř časopisu15 000,-20 000,-
1/4 strana uvnitř časopisu12 000,-16 000,-
1/8 strana uvnitř časopisu8 000,-10 000,-

Ceny uvedeny bez DPH. U celostránkového inzerátu (1/1) na spad příplatek 10 %. 

Technické parametry listu

Rozměr titulu:
A4

Tisková data:
tiskové PDF s ořezovými značkami,
pouze v barevném prostoru CMYK

Způsob tisku:
čtyřbarevný ofset

Tiskový rastr:
175 LPI

Rozlišení:
300–400 DPI