Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj se začal vydávat v roce 2000 – po vzniku Potravinářské komory ČR. A to jako oficiální titul Potravinářské komory České republiky od roku 2000 do roku 2007. Tento list se významně podílel na vědomí o dění v PK ČR a na posilování členské základny celé Komory, ale také na vážnosti u státní správy a Parlamentu České republiky. Od roku 2008 je to nezávislé periodikum s 8 vydáními za rok. Svoji prestiž si udržuje i nadále a patří k velmi oblíbeným titulům čteným v celém potravinářském průmyslu, převahou jejich dodavatelů, ale také potravinářským obchodem. Významnými čtenáři jsou vedoucí manažeři obchodních řetězců a nákupčí. Čestnými a pravidelnými odběrateli jsou odborné útvary Ministerstev zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí, ale i další organizace spravující průmysl a obchod. Má novinovou formu formátu A3 a je plnobarevný. Vychází 8krát v roce, 4krát s přílohou Řeznicko/uzenářské noviny.

V listu najdete aktuální informace:

 • z oblasti ekonomiky a obchodních podmínek výroby a prodeje potravin
 • o legislativních podmínkách výroby, obchodu a oběhu potravin, značka KLASA
 • z oblasti zásahů státní správy v odvětvích zemědělství a potravinářský průmysl
 • o nových technologiích a technice využívané při výrobě potravin
 • o trendech směřujících k bezpečnosti potravin a jejich jakosti
 • z potravinářské politiky tuzemské a Evropské unie, ale i světa
 • o činnosti Potravinářské komory České republiky
 • o potravinářských veletrzích a výstavách u nás i ve světě
 • o potravinářském školství, vědě a výzkumu, životním prostředí
 • ze života odborně sdružených společenstev a svazů vyrábějících potraviny
 • o významných osobnostech v potravinářském průmyslu a obchodu
 • odborné články a statistické potravinářské informace
 • společenská rubrika
 • inzerce a PR články
 
List Potravinářský zpravodaj míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v potravinářském průmyslu, obchodu s potravinářskými výrobky, potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou a technologiemi, obalovými a dalšími materiálovými vstupy do výroby potravin a službami pro potravinářský průmysl.
 
Náš list odebírají poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu ČR, naše distribuce zajišťuje také dodávky listu orgánům státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR.

Významnou čtenářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších odběratelů a prodejců potravinářských výrobků, kteří využívají informace v listu pro marketingové účely.
 
Část výtisků je odebírána odbornými školami (učiliště, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha případech využívají náš list jako učební materiál.
 
Řada výtisků je adresována na Slovensko. Máme své čtenáře i v zahraničí, např. naše krajany v USA a Austrálii.

List je mediálním partnerem řady významných potravinářských a společenských akcí:

 • Retail Summit
 • Světový den mléka
 • Víno roku
 • Dny chleba v Pardubicích
 • Konference řezníků a uzenářů Meating v Brně
 • Světový den chleba
 • spolu s časopisem Potravinářská Revue je hlavním partnerem soutěže Dobrý potravinářský výrobek Česká chuťovka
 • je mediálním partnerem veletrhu SALIMA v Brně (každý druhý rok)

Termíny vydání na rok 2024

1/20242/20243/20244/20245/20246/20247/20248/2024
23. 01. 202405. 03. 202416. 04. 202428. 05. 202423. 07. 202417. 09. 202405. 11. 202410. 12. 2024

Uzávěrky čísel vždy 14 dnů před datem vydání

Ceník inzerce

Velikost a umístěníProvedení modrá-černá (Kč)Plnobarevné provedení (Kč)
1/1 zadní strana65 000,-75 000,-
1/1 uvnitř listu60 000,-65 000,-
1/2 zadní strana32 000,-38 000,-
1/2 uvnitř listu30 000,-33 000,-
1/4 zadní strana16 200,-20 000,-
1/4 uvnitř listu15 000,-18 000,-
1/8 uvnitř listu8 100,-10 000,-

Ceny uvedeny bez DPH

Technické parametry listu

Rozměr titulu:
A3

Způsob tisku:
čtyřbarevný ofset

Tisková data:
tiskové PDF s ořezovými značkami,
pouze v barevném prostoru CMYK

Tiskový rastr:
150 LPI

Rozlišení:
300–400 DPI