Řeznicko/uzenářské noviny

Řeznicko/uzenářské noviny vycházely jako samostatný titul a oficiální list Českého svazu zpracovatelů masa do roku 2010, od roku 2011 je to nezávislý list a je umisťován jako příloha Potravinářského zpravodaje – 4x do roka.

Novodobé noviny pro řezníky a uzenáře začal vydávat MVDr. Josef Radoš v roce 1992 pro tehdy vzniklé Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska. Od roku 1995 jsou noviny vydávány v našem vydavatelství AGRAL s. r. o. Zprvu jako měsíčník, následně i jako čtrnáctideník. Po zahájení vydávání listu Potravinářský zpravodaj se ŘUN vydávaly 6x ročně. Do roku 2010 to byl oficiální list Českého svazu zpracovatelů masa (někdejší Společenstvo se v r. 1999 přejmenovalo) a nyní je to nezávislý list masného oboru.

Nyní vychází 4krát v roce a je přílohou listu Potravinářský zpravodaj. Informuje o dění a problematice výroby masa a masných výrobků, a to jak ve velkovýrobním měřítku, tak u menších a drobných výrobců. Významnou náplní jsou informace Českého svazu zpracovatelů masa, tržní informace, společenské, ale zejména články popisující aktuální dění v masném průmyslu, ale i v obchodě masem a pak o spotřebě masa. List je využíván i marketingově a pro různá odborná a osobnostní sdělení.

Termíny vydání na rok 2023

1/20232/20233/20234/2023
28. 02. 202330. 05. 202312. 09. 202312. 12. 2023

Uzávěrky čísel vždy 14 dnů před datem vydání

Ceník inzerce

Velikost a umístěníProvedení červená-černá (Kč)Plnobarevné provedení (Kč)
1/1 zadní strana65 000,-75 000,-
1/1 uvnitř listu60 000,-65 000,-
1/2 zadní strana32 000,-38 000,-
1/2 uvnitř listu30 000,-33 000,-
1/4 zadní strana16 200,-20 000,-
1/4 uvnitř listu15 000,-18 000,-
1/8 uvnitř listu 8 100,-10 000,-

Ceny uvedeny bez DPH

Technické parametry listu

Rozměr titulu:
A3

Způsob tisku:
čtyřbarevný ofset

Tisková data:
tiskové PDF s ořezovými značkami,
pouze v barevném prostoru CMYK

Tiskový rastr:
150 LPI

Rozlišení:
300–400 DPI